9/10/12

Chai. Pushkar. RajasthanPilgrims having a morning Chai during the Pushkar mela.

Buy image