4/16/12

Dhoti. Pushkar. Rajasthan


A pilgrim drying his Dhoti on the ghats in Pushkar. Rajasthan.

Buy image